Znalecké posudky o ceně nemovitostí
 
Ing. Josef Kalous, Praha 5
Znalec z oboru ekonomika - oceňování nemovitostí
 
Kontakt

 

 

 
Vítám Vás na svých stránkách !

Jsem znalec jmenovaný Městským soudem v Praze pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací pro oceňování nemovitostí - tj. pozemků, staveb a bytů. Vyhotovím pro Vás znalecký posudek o ceně nemovitostí pro případ převodu či přechodu vlastnických práv (prodej, darování či dědictví), pro vklad do jmění podniku či pro možnost účetního odepisování stavby při jejím pronajímání, a to cenou administrativní či cenou obvyklou neboli tržní.

Potřebné podklady: doklad o vlastnictví, dokumentace nemovitosti, prohlídka na místě; podrobnější seznam podkladů najdete tady

Termín vyhotovení: zpravidla do 7-14 dní po předání podkladů a závazné objednávky. 

Způsob kalkulace ceny za zpracování posudku je uveden zde.

Shledáte - li mojí nabídku v některém ohledu pro Vás zajímavou, neváhejte mne kontaktovat.